Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 19.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Gjennom et referat i Klassekampen 15. februar 1991 fra konferansen om bioteknologi på Ås, regnes det med at Scan Plant i løpet av året vil sette ut genmodifiserte poteter på friland.

Kan statsråden bekrefte om dette medfører riktighet, og i så fall hva har endret seg siden i fjor, som tilsier at genmanipulerte poteter nå kan settes ut i naturen?"


Les hele debatten