Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Datert: 18.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Fiskeriministeren har fleire gonger peika på at fiskeressursane, som Noreg rår over, er ein nasjonal ressurs, og at vi kun er tent med ei næring som vert drive lønsamt.

Korleis vil dette samsvare med å behalde busettingsmønsteret langs kysten?"


Les hele debatten