Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 21.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Ulike henvendelser tyder på at lokale initiativ til å løse betydelige miljøproblemer ikke sjelden stoppes ved at søknader til Statens forurensningtilsyn ikke blir besvart.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å sikre at slike henvendelser i det minste blir tatt så alvorlig av Statens forurensningstilsyn at søkerne får svar?"


Les hele debatten