Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 22.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Ei mindretalsanke vedrørande avkjøringsveg frå riksveg 4 på Harestua i Lunner kommune vart send fylkesmannen i Oppland i april 1989.

Ser statsråden det uheldige i at det tek så lang tid å få handsama ankesaker der miljøspørsmål er inne i biletet, og vil statsråden gjera sitt til at denne saka ikkje må feire 2-årsdagen sin i "byråkratiet?"


Les hele debatten