Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til olje- og energiministeren

Datert: 21.03.1997
Besvart: 09.04.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): Ved behandlingen av St.meld. nr. 26 (1993-94) om utfordringer og perspektiver for petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, var det bred politisk enighet om å stimulere til en samordnet utnyttelse av eksisterende installasjoner på kontinentalsokkelen.

Hvordan vurderer statsråden mulighetene for fortsatt utnyttelse av Frigg- og Heimdal-installasjonene etter at de aktuelle feltenes eget ressursgrunnlag beregnes uttømt rundt 1998/1999?


Les hele debatten