Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 05.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Opprettelsen av en palestinsk stat, reell selvstendighet for Libanon og kurdisk selvstyre er viktige uløste oppgaver som må løses for å få varig fred i Midt-Østen.

Hva vil Regjeringen gjøre for å bidra til at det snarest mulig arrangeres en bredt anlagt fredskonferanse for Midt-Østen der disse spørsmålene står på dagsorden?"


Les hele debatten