Spørretimespørsmål fra Finn Thoresen (FrP) til utenriksministeren

Datert: 08.03.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (FrP): "Vil det fra norsk side bli fremmet forslag i FN om sanksjoner mot marxiststyret i Addis Abeba hvis de ikke omgående legger forholdene til rette for at internasjonale hjelpeorganisasjoner kan få komme inn og redde millioner av innbyggere mot sultedøden?" (Trukket)


Les hele debatten