Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til næringsministeren

Datert: 08.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av næringsminister Ole Knapp

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "I brev av 1. mars 1991 til Fiskeridepartementet foreslår Nærings- departementet flere endringer i sentrale deler av norsk fiskerilovgivning. Lovene det særskilt gjelder er deltakerloven og råfiskloven. Begrunnelsen til departementet er i hovedsak behovet for fri konkurranse.

Samsvarer disse forslagene med Regjeringas uttrykte fiskeri- og distriktspolitikk?"


Les hele debatten