Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til sosialministeren

Datert: 06.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Under merknadene til statsbudsjettet for 1991 fra sosialkomiteen, ba komiteen departementet vurdere eventuell støtte til idrettsarbeid for psykisk utviklingshemmede. IPU-utvalget i Norges Idrettsforbund arbeider med tilrettelegging av idrettsaktiviteter for de psykisk utviklingshemmede.

Hvor langt er departementet kommet i sin vurdering, og når forventer statsråden at konklusjoner vil foreligge?"


Les hele debatten