Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 08.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Flertallet i Oslo bystyre har vedtatt å nedlegge Gaustadbekkdalen barnehage fra 1. april 1991. Den 16. januar 1991 svarte statsråd Berntsen på vegne av barne- og familieministeren i spørretimen at Barne- og familie- departementet og Sosialdepartementet i samarbeid ville sikre driften fram til sommeren.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at barnehagen nå blir nedlagt?"


Les hele debatten