Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til landbruksministeren

Datert: 12.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Marit Rotnes (A)

Spørsmål

Marit Rotnes (A): "I Sør-Trøndelag er en skilt kvinne blitt utelukket fra heimen sin fordi hennes sønn har overtatt gården på odel.

Vil landbruksministeren vurdere lovendring slik at fraskiltes rettigheter ivaretas på en forsvarlig måte?"


Les hele debatten