Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "I spørretimen 16. januar 1991 uttalte miljøvernministeren at etablering av kjøpesentre kun må forekomme når de er en del av en planlagt sentrumsutvikling og kan nås med kollektive transportmidler. Ifølge oppslag i Dagens Næringsliv 14. mars 1991 planlegges det to nye kjøpesentre i Oslos østlige bydeler.

Tilfredsstiller etableringen av disse kjøpesentrene de kravene miljø- vernministeren viste til i spørretimen 16. januar 1991?"


Les hele debatten