Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til sosialministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Mener sosialministeren det skal være opp til hver enkelt kommune å avgjøre om barnetrygden skal medregnes som grunnlag for beregning av sosialhjelp?"


Les hele debatten