Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til kulturministeren

Datert: 08.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Nord-Troms museum fikk på budsjettet for 1991 en vesentlig reduksjon av sitt tilskott. Dette har ført til at aktiviteten må reduseres betraktelig og folk må sies opp.

Hva kan statsråden gjøre for å forhindre dette, eventuelt i samspill med andre departementer?"


Les hele debatten