Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.03.1997
Besvart: 09.04.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): I spontanspørretimen 19. mars 1997 erkjente statsråd Sandal at IT- bransjen er i sterk ekspansjon, men at sivilingeniørstudiet og ingeniørstudiet, i alle fall deler av studieplassene som har relevans for IT-sektoren, faktisk ikke har søkere nok.

Hvilke studier og studiesteder er det statsråden sikter til, hvorfor er det blitt slik og hva gjør statsråden for å øke elevtilgangen til disse for samfunn og næringsliv viktige studier?


Les hele debatten