Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kommunalministeren

Datert: 11.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Kommunenes inntekter fra gebyrer, avgifter og egenandeler vil utgjøre om lag 15 milliarder kroner i 1991. Regjeringen har forutsatt at de kommunale gebyrsatsene ikke skal øke mer enn 4% i 1991.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre økningen av kommunale avgifter ut over dette?"


Les hele debatten