Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til finansministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "I Dagens Næringsliv frå 15. mars 1991 gjev olje- og energiministeren uttrykk for at det statlege oljefondet ikkje vil fungere.

Er finansministeren samd med olje- og energiministeren i at midlar frå oljeverksemda skal gå inn i den statlege drifta?"


Les hele debatten