Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til olje- og energiministeren

Datert: 05.04.1991
Besvart: 10.04.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "Statkraft har ferdigforhandlet en avtale med det danske ELSAM om bygging av ny kraftkabel til Danmark. Denne kabelen kan sikre arbeids- plasser ved Alcatel Kabel, Halden, og gi mulighet for avsetning av ny kraft fra et modernisert vannkraftsystem.

Når vil statsråden godkjenne kabelavtalen som både kan sikre etablerte arbeidsplasser og gi grunnlag for mange nye arbeidsplasser?"


Les hele debatten