Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 04.04.1991
Besvart: 10.04.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "En statspensjonist har i brev fra Statens Pensjonskasse datert 26. februar 1991 fått beskjed om ny beregning av pensjon tilbake i tid. Ifølge Pensjonskassens brev kan ikke pensjonisten regne med en eventuell etterbetaling før i løpet av november/desember 1991.

Mener statsråden at en så lang behandlingstid i Statens Pensjons- kasse er akseptabel?"


Les hele debatten