Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 22.03.1991
Besvart: 10.04.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Gjerde- og beitelovgjevinga er under omarbeiding. Landbruks- departementet starta i mai 1985 arbeidet med å setja ned ei arbeidsgruppe for å sjå på, eventuelt koma med endringar i gjeldande lovgjeving.

Ser statsråden enden på dette arbeidet, og når kan ein vente å få saka framlagt for Stortinget?"


Les hele debatten