Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 03.04.1991
Besvart: 10.04.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Luftfartsverkets tekniske direktør har bedt anbudsgivere til en kontrakt i 250-millioners klassen, bidra med penger til arrangementer i forbindelse med en konferanse. Utfluktene, underholdning m.v., som søkes finansiert, kobler leder av styringsgruppe for radarkontrakt-evaluering med funksjonen som forfatter av "tiggerbrevet".

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at hendelsen ikke gjentas?"


Les hele debatten