Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til sosialministeren

Datert: 21.03.1991
Besvart: 10.04.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Finnmark fylke har nylig vedtatt en fylkesplan for helsetjeneste for den samiske befolkning. Sametinget har tidligere pekt på at det bør utarbeides en landsdekkende plan for slik helsetjeneste.

Er sosialministeren enig i dette, og hvor langt er i så fall arbeidet med en slik plan kommet?"


Les hele debatten