Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 18.03.1991
Besvart: 10.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Vil departementet medvirke til at Bergen Arkitektskole kan fortsette sin virksomhet i Bergen?"


Les hele debatten