Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til finansministeren

Datert: 21.03.1991
Besvart: 10.04.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Vil Regjeringen ta noe initiativ for å bedre økonomien til barnefamilier med en inntekt, ved for eksempel å gi disse mulighet til å få fradrag for utgifter til barnepark/barnehage på linje med familier med to inntekter, enslige forsørgere og grupper av studenter?"


Les hele debatten