Spørretimespørsmål fra Ulf Guttormsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 08.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ulf Guttormsen (A)

Spørsmål

Ulf Guttormsen (A): "Med bakgrunn i at en lærer er blitt slått av en elev ved en Trondheimsskole, hvordan vil statsråden arbeide for at arbeidsmiljølovens § 12 blir reell også for skolens ansatte?"


Les hele debatten