Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Stortinget bevilget i statsbudsjettet for inneværende år 75 mill. kroner til byggeprosjekter ved universiteter og høyskoler.

Hvor langt er gjennomføringen av dette budsjettvedtaket kommet?"


Les hele debatten