Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kulturministeren

Datert: 10.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "I Innst. O. nr. 2 for 1990-91 om TV 2 støtter flertallet departe- mentets forslag om at lokalfjernsynsselskaps rett til å videresende uten- landske satelittsendinger med reklameinnslag må avvikles over en viss periode.

Hvordan kan kulturministeren forsvare Nærkringkastingsnemndas krav om en avvikling av denne rett alt fra 15. juli 1991, et krav som må betegnes som et brudd med flertallets forutsetninger?"


Les hele debatten