Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 19.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "På hvilken måte mener arbeids- og administrasjonsministeren at Hydro- sjefen har mer makt enn Regjeringen over sysselsettingen, og hvordan vil Regjeringen sikre seg tilstrekkelig makt til å få gjort jobb nr. 1 - skaffe arbeid til alle?"


Les hele debatten