Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til landbruksministeren

Datert: 18.04.1991
Fremsatt av: Magnar Sortåsløkken (SV)
Besvart: 24.04.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Ei arbeidsgruppe nedsatt av Direktoratet for statens skoger viser i en rapport til "vedtatte retningslinjer for mekanisering og sysselsetting" at antall skogsarbeidere mer enn halveres fram mot år 2 000, og at avvirk- ningen vil være overtatt av hogstmaskiner der det er teknisk mulig.

Vil statsråden vurdere å bremse/stoppe en slik utvikling i en stats- bedrift ut fra hensynet til miljø, sysselsetting og bosetting i distriktene?" tatt opp av Magnar Sortåsløkken


Les hele debatten