Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til justisministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Vil departementet vente med å sende tilbake rumenske asylsøkjarar som får avslag, til den europeiske menneskjerettdelegasjonen, der mellom anna Den Norske Helsingforskomit er representert, har avgitt sin rapport om tilhøva i landet?"


Les hele debatten