Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til fiskeriministeren

Datert: 17.04.1991
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 24.04.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Stoppen i torskefisket trugar mange kystfiskarar, som ikkje kunne gå langt til havs for å fiske, og såleis ikkje fekk ta til på sesongen før nyleg. No er fisket stoppa og ryktet seier at heile felleskvoten er oppfiska. I så fall får korkje fiskarane på Vestlandet eller i Finnmark meir å fiske på.

Kva kan fiskeriministeren gjere for å betre situasjonen for dei som vert stoppa midt i beste sesongen?"


Les hele debatten