Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 15.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Kirke- og undervisningskomiteen ba, i henholdsvis desember 1989 og desember 1990, om at høgskolestudier i bioteknologi skulle legges til Kongsvinger.

Når vil dette bli gjennomført?"


Les hele debatten