Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Flertallet i Oslo bystyre har vedtatt å nedlegge flere skoler i flere bydeler.

Hvordan vurderer statsråden slike nedleggingsvedtak, på bakgrunn av at planene om å utvikle heldagsskolen og skolefritidsordninger nettopp betyr behov for skolelokaler i elevenes nærmiljø?" tas opp av Per Eggum Mauseth


Les hele debatten