Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til kommunalministeren

Datert: 22.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "I noen fylker, blant annet Hedmark, vil gjennomføringen av HVPU- reformen føre til nedlegging av sentrale institusjoner med tap av arbeids- plasser som følge.

Hvilke muligheter har Kommunaldepartementet til å hjelpe institusjoner/ kommuner med å tilføre midler slik at man unngår de dystre konsekvensene mange arbeidstakere står overfor?"


Les hele debatten