Spørretimespørsmål fra Karl Per Sørmo (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 03.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Karl Per Sørmo (FrP)

Spørsmål

Karl Per Sørmo (FrP): "Kommunene i Indre Salten i Nordland er i en meget vanskelig situasjon vedrørende sysselsettingen, med en brutto arbeidsledighet på ca. 17%. Nedlegging av gruvedriften i Sulitjelma og virksomheten ved Vensmoen vil føre til at brutto arbeidsledighet vil øke til ca. 24%.

Hva vil statsråden gjøre vedrørende den forventede høye arbeids- ledigheten i Indre Salten i Nordland?"


Les hele debatten