Spørretimespørsmål fra Gunnar Skaug (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 02.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Gunnar Skaug (A)

Spørsmål

Gunnar Skaug (A): "En rekke arbeidsmarkedsbedrifter har gått konkurs, og mer enn 30 slike bedrifter vil stå overfor alvorlige økonomiske problemer.

Hva vil departementet gjøre for å hjelpe arbeidsmarkedsbedriftene ut av det økonomiske uføret, og som blant annet utilsiktede virkninger av gjeldende refusjonssystem har brakt dem opp i?"


Les hele debatten