Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til fiskeriministeren

Datert: 03.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Bevilgningene til havneanlegg og vedlikehold av havner har økt i 1991. En lang rekke prioriteringer er gjort i kommuner og fylkeskommuner. Kyst- verket har ansvar for å få satt i verk de ulike tiltak.

Hva vil statsråden gjøre for å påse at de økte bevilgningene blir utnyttet så effektivt som mulig?"


Les hele debatten