Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 23.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Leiinga i Televerket arbeider for tida med ei omfattande omorgani- sering av Televerkets organisasjon. Dette inneber ei sterk sentralisering av administrative funksjonar med ei dramatisk nedbygging av dei geografisk og økonomisk sjølvstendige teleområda, med fare for at sikre og solide arbeidsplassar forsvinner.

Har departementet gjeve klarsignal for denne omorganiseringa?"


Les hele debatten