Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 02.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Østre Toten kommunestyre vedtok i sitt møte 15. april 1990, i for- bindelse med virksomhetsplanen for HVPU-tilbakeføringen, at kommunen skulle leie en del boenheter fra den tidligere institusjonen Granly. Ifølge opplys- ninger går det frem at departementet har vedtatt å legge ned Granly, og kommunen kan således ikke benytte de utleieboligene som var planlagt der.

Kan sosialministeren gi en forklaring på og en begrunnelse for hvorfor man har vedtatt å legge ned Granly?"


Les hele debatten