Spørretimespørsmål fra Eleonore Bjartveit (KrF) til sosialministeren

Datert: 02.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Eleonore Bjartveit (KrF)

Spørsmål

Eleonore Bjartveit (KrF): "Eldreinstitusjoner som drives blant annet av adventistsamfunnet og det jødiske trossamfunn, og som tilbyr sine spesielle levesett og livsformer, må avvise pleietrengende trosfeller fordi hjemkommunene ikke vil betale oppholdsutgiftene.

Hva kan statsråden gjøre for å sikre slike minoritetsgrupper rett til å opprettholde spesielt levesett i egne eldreinstitusjoner?"


Les hele debatten