Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 03.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Statens yrkespedagogiske høgskole har et stort timelærerbudsjett, men mangler ca. 10 faste stillingshjemler. Skolen må derfor ansette folk på kortere engasjement. Faglig og pedagogisk er dette uheldig for kontinuitet og videreutvikling av skolens tilbud.

Hva er begrunnelsen for at Statens yrkespedagogiske høgskole ikke får bruke sine midler til flere faste stillinger, og hva vil departementet gjøre for å bedre forholdene?"


Les hele debatten