Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 03.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Byrådet i Oslo har gitt skolesjefen ordre om ikke å sende videre til Skoledirektøren over 750 ankesaker om behov for flere T-timer til spesial- undervisning.

Har Byrådet ifølge forvaltningsloven rett til å nekte foreldre å få videresendt slike ankesaker til Skoledirektøren?"


Les hele debatten