Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til handelsministeren

Datert: 23.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av handelsminister Eldrid Nordbø

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Sjøfartsdirektoratet har inndradd Redningsselskapets tillatelse til å påta seg slepeoppdrag for fiskeflåten. Dette vil skape store problemer for fiskeflåten på grunn av mangel på slepefartøy langs store deler av kysten.

Hva er årsaken til dette, og vil statsråden påvirke at Rednings- selskapet får denne tillatelsen tilbake?"


Les hele debatten