Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kulturministeren

Datert: 29.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Vil kulturministeren endre de nye forskriftene til lov om reklame i lokal-TV, eventuelt foreslå endringer av lovteksten, slik at informa- sjonskanaler med tekstreklame fortsatt kan være en inntektskilde for lokal- TV-selskap, slik det i dag er for TV Innlandet og TV Hedmark?"


Les hele debatten