Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 10.05.1991
Besvart: 15.05.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "I forbindelse med vurdering av framtida for flyplassen på Værøy forutsettes det nå laboratorieobservasjoner.

Arbeides det parallelt med eventuell alternativ lokalisering av ny flyplass på Værøy?"


Les hele debatten