Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 08.05.1991
Besvart: 15.05.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ved flere sykehus, blant annet Østfold Sentralsykehus i Fredrikstad, er det foreslått å omgjøre et stort antall hjelpepleierstillinger til sykepleierstillinger. Hjelpepleiere med utdanning i praktisk sykepleie blir skjøvet ut og gjør sykehusene avhengige av høyskoleutdannet mangelpersonell. Dette er også i strid med retningslinjer nedfelt i Nasjonal helseplan.

Hva vil sosialministeren gjøre for å hindre en slik utvikling?"


Les hele debatten