Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 13.05.1991
Besvart: 22.05.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Aftenposten skrev 6. mai 1991 at verken påtalemyndighetene eller Uten- riksdepartementets embetsverk kommer videre i sine undersøkelser av hva som skjedde da to forsendelser på til sammen 27,5 tonn tungtvann havnet i India ulovlig.

Vil den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet ta saken opp med myndighetene i India og Romania, slik at det kan bli full klarhet i hva tungtvannet brukes til?"


Les hele debatten