Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 16.05.1991
Besvart: 29.05.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "I Nationen 15. mai 1991 går det fram at Norske Skog har fått avslag på sin søknad om kraft til en ny papirfabrikk sønnafjells. Det fremheves stadig at vi for tiden har overflod på kraft her i landet.

Hvordan vil statsråden forklare at norsk industri likevel på denne måten kan bli hindret i å skape ny virksomhet?"


Les hele debatten