Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 04.04.1997

Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 09.04.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): EU-kommisjonens innstilling om å innføre straffetoll på norsk lakseeksport bygger på at blant annet dagens ordninger med tilskudd, lån og lånegarantier fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond er å regne som ulovlige subsidier.

Kan næringslivet føle seg trygge på at de ikke utsetter seg for strafferisiko ved å ta i mot slik støtte som Stortinget har godkjent?


Les hele debatten