Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til landbruksministeren

Datert: 16.05.1991
Besvart: 29.05.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Kan det påregnes at Samarbeidsorganet for Riksoppgjøret vil dekke ekstra transportkostnader på ca en million kroner som Finnmarksmeieriet påfører seg ved å legge ned meieriet på Kirkenes, framfor å la disse midlene gå til avdeling Kirkenes slik de gjør i dag, og dermed bidrar til å opprettholde 8 arbeidsplasser i omstillingskommunen Sør-Varanger?"


Les hele debatten